Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Hệ thống chính trị

 ĐẢNG ỦY XÃ PHÚ LỘC

Số TT

Họ Và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Hoàng Văn Hải

  Bí thư Đảng  ủy

0904220750

02

Trần Nguyên Văn

  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

0946318353

03

Bùi Hải Hưng

  Phó Bí thư  CT UBND xã

0912378936

04

Lê Hải Vân

 TV Phó CT UBND xã

0919769288

05

Đoàn Thị Dung

  ĐUV- CT MTTQ xã

0702005169

06

Nguyễn Văn Khanh

ĐUVPhó CT HĐND xã

0914842595

07

Lê Văn Khánh

ĐUVVP.TK kiêm VPĐU xã

0827729234

08

Đỗ Tất Sơn

ĐUV Trưởng công an xã

0981628136

09

Hoàng Văn Kiên

ĐUV- CHT Quân Sự

0949630565

10

Bùi Thị Lịch

ĐUVCT Hội Phụ nữ xã

0978445304

11

12

Nguyễn Văn Quynh

Hoàng Văn Duy

ĐUVCT Hội Nông dân xã

ĐUV- BT Đoàn thanh niên

0366688000

0983036260

13

Hoàng Văn Toàn

ĐUVPGĐ HTXNN

0912165013

14

Hoàng Văn Hùng

ĐUV- BT chi bộ Thôn Hậu

0943633387

15

Trần Thị Huệ

ĐUV- PBT, Trưởng thôn Phú Thịnh

0375821836

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa