Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Tuyên truyền Bảo hiểm y tế

       Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe (CSSK), góp phần đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) cho mọi người dân.

       Mỗi người dân chúng ta cần hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia BHYT hộ gia đình, chung tay cùng địa phương tăng tỷ lệ người tham gia BHYT trên toàn xã, đảm bảo đạt tỷ lệ 98%, góp phần xây dựng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm 2024.

       Sau đây là một số nội dung cơ bản của Luật BHYT hộ gia đình mà người dân chúng ta cần nẵm rõ:

        1. Quy định về đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình:

       Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, những người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà không tham gia BHYT theo đối tượng nào khác thì có thể mua BHYT tự nguyện. (Ví dụ: trong mộtgia đình có 6 người, nhưng 2 người con đã tham gia bảo hiểm y tế ở trường, nênhộgia đình chỉ mua BHYT cho 4 thành viên còn lại).

       Phải tham gia BHYT cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình theo hộ do công an xã quản lý hoặc sổ tạm trú trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương.

       Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa đăng ký tạm trú nhưng thực tế sinh sống ổn định tại địa bàn thì cần có đơn xác nhận tạm trú của công an

       2. Thủ tụctham gia BHYT hộ gia đình:

       Khi đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình cầncung cấp những loại giấy tờ như sau:

       - Đối với người mua mới lần đầu cần xuất trình Căn cước công dân (CCCD), nếu chưa có CCCD thì cần có giấy xác nhận mã định danh cơ quan công an địa phương cung cấp.

       - Đối với người đã có thẻ BHYT để gia hạn tiếp tục (đáo hạn) cần xuất trình CCCD và thẻ BHYT đã có, thẻ BHYT hoặc ghi mã thẻ của những người đã có trong hộ thuộc đối tượng khác, đối tượng đã tham gia BHYT hộ gia đình để được giảm trừ theo quy định.

       3. Phương thức đóng BHYT hộ gia đình:

 Người tham gia BHYT hộ gia đình có thể tham gia: 3 tháng, 6 tháng, hoặc 1 năm.

       4. Hạn sử dụng của thẻ:

       - Đối với người tham gia BHYT hộ gia đình lần đầu hoặc gián đoạn từ 03 tháng trở lên có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền.

       - Đối với người đã tham gia BHYT hộ gia đình đáo hạn, có giá trị sử dụngnối tiếp hạn sử dụng trước đó kể từ ngày nộp tiền.

       Cần Lưu ý:

       -  Cần nộp tiền trước ngày hết hạn ít nhất là 10 ngày để nối tiếp ngày sử dụng của thẻ cũ đối với thẻ đáo hạn.

       - Nếu nộp tiền sau khi thẻ cũ hết hạn: trên3 tháng thì thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền (Không được quyền nối tiếp hạn sử dụng liên tục thẻ cũ). Quyền lợi 5 năm liên tục bị mất và được tính lại từ đầu kể từ ngày tham gia lại).

       - Nếu nộp tiền sau khi thẻ cũ hết hạn: dưới 3 tháng thì thẻ có giá trị sử dụng nối tiếp kể từ ngày nộp tiền, quyền lợi 5 năm năm liên tục vẫn được bảo lưu (duy trì).

       5. Mức đóng khi tham gia BHYT hộ gia đình:

       Người dân khi tham gia BHYT hộ gia đình hàng năm, mức đóng được tính như sau:

       Trong một năm, trong một hộ gia đình, người thứ nhất đóng 100%, từ người thứ 2, thứ 3, thứ 4, Thứ 5 mức đóng giảm lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40%. Từ người thứ 6 trở đi mức đóng bằng mức của người thứ 5, cụ thể như sau:

       - Người thứ nhất: 972.000 đồng/năm.

       - Người thứ 2: 680.400 đồng/năm.

       - Người thứ 3: 583.200 đồng/năm.

       - Người thứ 4: 486.000 đồng /năm.

       - Người thứ 5 trở đi: 388.800 đồng/năm..

       6. Mức hưởng BHYT hộ gia đình:

       6.1. Mức hưởng BHYT hộ gia đình khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến:

       Mức hưởng BHYT đúng tuyến được quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 là 80% chi phí khám, chữa bệnh.

       Người tham gia BHYT hộ gia đình được hưởng quyền lợi BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến như sau:

       - 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã;

       - 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (223.500 đồng/lần);

       - 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (lớn hơn 8,94 triệu đồng);

        - 80% chi phí khám, chữa bệnh với những trường hợp còn lại.

       6.2. Mức hưởng BHYT hộ gia đình khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến:

       Người tham gia BHYTđăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu là bệnh viện tuyến huyện, nhưng đi khám bệnh ở bệnh viện tuyếntỉnh,tức người tham gia BHYT đã thuộc trường hợp khám trái tuyến.

Theo Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức hưởng khi khám, chữa bệnh trái tuyến từ năm 2021 được quy định như sau:

       - 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương;

       - 100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh;

       - 100% chi phí khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

       6.3. Mức hưởng BHYT khi cấp cứu

       Theo khoản 4 Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT, cấp cứu thuộc một trong những trường hợp được xác định là đúng tuyến khám, chữa bệnh.

       Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện đều được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

       6.4. Mức hưởng BHYT hộ gia đình khi tham gia 5 năm liên tục:

       Tại Điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi, bổ sung 2014 quy định về mức hưởng BHYT khi tham gia BHYT 05 năm liên tục như sau:

       Từ 01/01/2021 - thời điểm người tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục sẽ được thanh toán 100% chi phí, khám chữa bệnh với điều kiện:

       - Số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (tức là 6 x 1,49 triệu đồng = 8,94 triệu đồng, từ ngày 01/07/2023 là 6 x 1, 8 triệu đồng).

       - Đi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

       -Hộ cận nghèo sẽ tăng từ 241.380 đồng/năm lên 291.600 đồng/năm.

       - Hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình sẽ tăng từ 46.935 đồng/người/tháng lên 56.700 đồng/người/tháng.

       Theo Công văn số 317/SYT-NVY ngày 03/02/2023 của sở Y tế Thanh Hóa về việc tăng cường khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp. Do đó cơ quan BHXH sẽ không in thẻ BHYT đối với công dân từ 16 tuổi trở lên. Do vậy khi đi khám chữa bệnh người dân chỉ cần mang theo thẻ CCCD gắn chíp hoặc cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

       Để đảm bảo quyền lợi và chăm sóc sức khỏe cá nhân, mỗi công dân hãy đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho mình và người thân trong gia đình đúng thời hạn.

       Trên đây là những thông tin liên quan đến quyền lợi của người tham gia BHYT. Để được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc công dân có thể liên hệ trực tiếp với UBND xã Phú Lộc qua Công chức phụ trách lĩnh vực lao động thương binh xã hội bà: Mai Thị Thanh Nga vào giờ hành chính các ngày trong tuần hoặc thông qua số điện thoại, zalo 0969508595 để được tư vấn, giải thích cụ thể.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa