Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Bài tuyên truyền: Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7

Thực hiện công văn số 1912, ngày 21/7/2023 của UBND huyện Hậu Lộc về việc tăng cường đấu tranh phòng chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng chống mua bán người" 30/7. UBND xã tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm mua bán người cụ thể như sau:

Chi tiết »
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện dân chủ ở cơ sở nêu trên thì việc nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cần thiết. Ngày 10 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Chi tiết »

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa