Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Thông báo lịch làm việc theo chế đooj giờ mùa đông

Bắt đầu từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/4/2020 UBND xã thực hiện giờ làm việc theo chế độ giờ mùa đông, cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 12h

- Buổi chiều: Từ 13h đến 16h30

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa