Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); UBND huyện Hậu Lộc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

/upload/files/Ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-DT-Luat-Dat-dai-Sua-doi-_sontchauloc-02-02-2023_13h46p37(02_02_2023_16h31p51)_signed.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa