Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Hội nghị thẩm định xã Phú Lộc đạt tiêu chí xã An toàn thực phẩm nâng cao năm 2022

Sáng ngày 24/12/2022 tổ thẩm đinh của tỉnh Thanh hoá đã về thẩm định hồ sơ và đánh giá, chấm điểm xã Phú Lộc đạt tiêu chí xã ATTP nâng cao.

Thực hiện Công văn số 28, ngày 15/12/2022 của Tổ thẩm định xã phường đạt tiêu chuẩn ATTP, ATTP nâng cao tỉnh  Thanh Hoá, sáng ngày  24/12/2022, tổ thẩm định đã về thẩm định hồ sơ, đánh giá, chấm điểm xã Phú Lộc đạt tiêu chí xã ATTP nâng cao năm 2022.

Đại diện cho tổ thẩm định có đồng Chí Nguyễn Ngọc Tân, Phó chánh văn phòng điều phối ATTP tỉnh Thanh hoá, Trưởng đoàn. cùng các đồng chí thành viên tổ thẩm định đại diện cho các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh.

về dự buổi thâm định có đồng chí Vũ Thị Hà, Thường vụ huyện uỷ, PCT.UBND huyện cùng các đồng chi đại diện cho các phong, ban UBND huyện.

về phía xã có các đ/c trong BTV Đảng uỷ, các đồng chí trong BCĐ an toàn thực phẩm xã, đại diện các tổ giảm sát công đồng thôn.

Tại buổi thẩm định, đánh giá tổ thẩm định đã kiểm tra tình hình thực tế tại địa phương như các vùng sản xuất rau, các hộ chăn nuôi, các hộ nuôi trồng thuỷ sản, các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn xã.

Tổ thẩm định đánh giá cao với kết quả mà cán bộ và nhân dân xã Phú Lộc đã thực hiện trong việc đảm bảo các tiểu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

Sau ý kiến nhận xét, các thành viên đã đánh giá, chấm điểm về các nội dung của tiêu chí. Kết quả đã đủ điều kiện đạt xã an toàn thực phẩm nâng cao năm 2022.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa