Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
THÔNG BÁO CỦA HỘI NÔNG DÂN & HỘI LÀM VƯỜN XÃ PHÚ LỘC

(V/v Xây dựng nhà sạch - vườn mẫu, mô hình mẫu )

 

Kính thưa: toàn thể cán bộ và nhân dân!

       Thực hiện NQ của cấp ủy đảng, chính quyền, hội các cấp  Về Phong trào phát triển kinh tế trang trại, gia trại, kinh tế vườn hàng năm.” Trong những năm qua, phong trào cải tạo vườn tạp đã được nhiều gia đình hội viên và nhân dân của 8 thôn  quan tâm đầu tư, nhân dân đưa các loại cây ăn quả rau màu các loại vào sản xuất thay cho các loại cây trồng không cho hiệu quả, quy hoạch trong vườn có lối vào, lối ra sắp xếp hợp lý, các công trình  sinh hoạt đầu tư theo hướng hiện đại, tạo cảnh quan thân thiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nâng cao vật chất tinh thần cho gia đình hội viên, nhân dân, tham gia góp công, góp tiền, hiến đất để chỉnh trang tường rào, ngõ cng làm cho bộ mặt nông thôn được đổi mới, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn, làng, xã NTM kiểu mẫu.

       Tuy nhiên, qua  kết quả kiểm tra thực tế  ở 8 đơn vị thôn cho thấy:

       -  Về Nhà ở và công trình phụ trợ nhiều hộ sắp xếp chưa gọn gàng, chưa khoa học; vẫn còn tường rào bị l, rêu mốc, ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác sinh hoạt tại gia đình còn chưa đúng quy định.

      - Về tiêu chí vườn hộ, các mô hình trang trại, gia trại, công trình chăn nuôi nhiều hộ còn rậm rạp, các loại cây không cho hiệu quả, cỏ dại chưa được phát dọn, phát tỉa các cành cây vô hiệu chưa được quan tâm, tạo cho các côn trùng trú ngụ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, gây ô nhiễm cho những hộ xung quanh, làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người; chưa quan tâm nhiều đến việc cải tạo, chỉnh trang  đầu tư vào diện tích vườn,  mà hiện nay nhân dân chúng ta mới quan tâm đến sản xuất ở đồng ruộng là chủ  yếu. Chính vì vậy, đã làm mất đi một phần thu nhập từ kinh tế vườn và  ảnh hưởng đến môi trường sống hàng ngày của chúng ta.

       Hàng năm các cấp ủy, chính quyền, HTXNN, các tổ chức đoàn thể, các chi bộ, các thôn đã ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch;  nhưng việc tuyên truyền, vận động và hướng  cho hộ có diện tích vườn, chăm sóc, đầu tư, chỉnh trang và cải tạo từ vườn tạp sang vườn mẫu  chưa thường xuyên, xây dựng mô hình nhà sạch - vườn mẫu, trang trại, gia trại trong toàn xã chưa  được nhiều.

       Kính thưa: Toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân trong toàn xã!

       Xây dựng thôn, làng, xã NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ xuyên suốt, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc đòi hỏi mỗi cán bộ hội cần năng động, có tư duy đột phá với những cách làm sáng tạo để phát huy sức mạnh nội sinh từ trong Nhân dân góp công, góp sức, góp của cải vật chất, hiến đất để chỉnh trang tường rào ngõ cng, hàng rào xanh, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu; cải tạo vườn tạp, nhân rộng mô hình  nhà sạch - vườn mẫu, cùng chung tay bảo vệ môi trường tạo  cảnh quan sáng -  xanh - sạch – đẹp. 

       Để khắc phục những hạn chế và đạt được những mục tiêu đã đề ra,  BTV hội Nông dân, hội Làm vườn - trang trại Phú Lộc yêu cầu 8 chi hội và toàn thể gia đình hội viên, nhân dân trong toàn xã làm tốt 1 số nội dung như  sau:

      1. Đối với các hộ gia đình hội viên và nhân dân  trong toàn xã

       - BTV Hội nông dân, hội làm vườn yêu cầu  Các hộ có diện vườn từ 50 m2 trở lên trong toàn xã, mỗi gia đình hãy nêu cao vai trò là “Một người công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu”,  chăm sóc các cây ăn quả hiện có để đạt năng suất cao nhất, bố trí nhân lực lao động làm cỏ dại, cắt tỉa cành cây vô hiệu còn rậm rạp, vệ sinh môi trường trước, trong và sau khu vực nhà mình; quan tâm đầu tư trồng các cây ăn quả, hoặc cây rau màu. Chỉnh trang, cải tạo hệ thống tưới, tiêu, đường vào, lối ra trong khuôn viên vườn, tạo điểm nhấn đem lại thu nhập cho gia đình và xã hội.

       + Đối với  hộ có diện tích vườn tạp đi làm kinh tế ở xa, yêu cầu các hộ trông coi bố trí lực lượng lao động phát quang, cắt tỉa cành cây vô hiệu, làm cỏ dại, vệ sinh môi trường xung quanh đảm bảo môi trường chung cho cộng đồng dân cư, chăm sóc các cây ăn quả hiện có và bổ sung các cây ăn quả, sản xuất rau màu để phục vụ sinh hoạt cho gia đình.

       - Đối với Nhà ở và công trình phụ trợ các hộ cần bố trí, sắp xếp hợp lý, tiếp tục quan tâm đầu tư, hiến đất, chỉnh trang tường rào, ngõ cổng, các công trình  sinh hoạt đầu tư theo hướng hiện đại. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác sinh hoạt tại gia đình tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp.

       - Đối với mô hình trang trại, gia trại  tăng cường đầu tư con giống vào chăn nuôi để đáp ng thị trường, làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản trong điều kiện thời tiết đang chuyển mùa; Chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và không sử dụng chất cấm trong sản xuất chăn nuôi, góp phần xây dựng mô hình trang trại, gia trại  kiểu mẫu.

       Lưu ý: Đối với hộ đã được cấp ủy và chi hội nông dân, chi hội làm vườn đã chọn đăng ký xây dựng Nhà sạch - vườn mẫu năm 2023, tiếp tục chỉnh trang, sắp xếp khu vực sản xuất hợp lý giữa các cây trồng, vật nuôi, không gian nhà ở và công trình phụ trợ phù hợp với từng hộ gia đình, làm cơ sở để tập thể  gắn biển hộ gia đình  hoàn thiện xây dựng  mô hình nhà sạch - vườn mẫu, trang trại, gia trại tiêu biểu.

      2. Đối với chi hội nông dân, chi hội làm vườn và trang trại của 8 đơn vị

       Các Đ/c Chi hội trưởng nông dân, phối hợp Đ/C chi hội trưởng làm vườn căn cứ vào số hộ có diện tích vườn của chi hội mình, các hộ đã được cấp ủy chỉ đạo và chi hội đăng ký xây dựng nhà sạch vườn đẹp, vườn mẫu phát động phong trào thi đua trên hệ thống loa của thôn về phong trào cải tạo vườn tạp xây dựng mô hình nhà sạch vườn mẫu đến cán bộ hội viên và nhân dân trong thôn.

       Đôn đốc, nhắc nhở, động viên, hướng dẫn các hộ, chăm sóc các cây ăn quả hiện có,  bố trí nhân lực lao động làm cỏ dại, cắt tỉa cành cây vô hiệu còn rập rập,  vệ sinh môi trường, đầu tư cải tạo hệ thống tưới, tiêu, đường vào, lối ra trong khuôn viên vườn, tạo điểm nhấn. Đồng thời  biểu dương gương người tốt việc tốt tham gia phong trào được kịp thời.

       Phối hợp với các đoàn thể  và phân công các tổ hội phụ trách theo cụm dân cư  nắm bắt  hộ đi vắng xa có diện tích vườn, làm tốt công tác vận động người thân đang trông coi, để  chỉnh trang, cải tạo, cắt tỉa cành cây vô hiệu, làm cỏ dại, nếu hộ  khó khăn về nhân lực thì chi hội phát động hội viên hỗ trợ bằng ngày công, tạo cảnh quan ở khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

       Thời gian tới, BTV hội ND, hội Làm vườn xã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân  trong toàn xã phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước tiếp tục chỉnh trang tường rào ngõ cng, cải tạo vườn tạp, nhân rộng mô hình xây dựng nhà sạch - vườn mẫu, trang trại, gia trại mẫu, góp phần xây dựng  thành công thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM kiểu mẫu.

HỘI NÔNG DÂN- HỘI LÀM VƯỜN TRANG TRẠI XÃ PHÚ LỘC

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa