Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Toàn dân chung sức nâng cao chất lượng xã Nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn, xã Nông thôn mới kiểu mẫu .

       Kính thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân !

       Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân xã nhà đã nỗ lực phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới và đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Xã luôn là lá cờ đầu của huyện trong mọi lĩnh vực như: phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị và an toàn xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng. Từ kết quả đó xã nhà đã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2013 và Nông thôn mới nâng cao năm 2020; 8/8 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới và thôn Thuần Nhất đạt danh hiệu thôn Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.

        Phát huy truyền thống và  những thành tích đã đạt được, thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân các thôn đang tích cực thi đua trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xã kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả hương ước thôn văn hóa; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động toàn dân tham gia văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh. Căn cứ tình hình thực tế, mỗi thôn lựa chọn những mô hình kiểu mẫu đẹp phù hợp với địa phương, với phương châm phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Nhân dân các thôn đang phấn đấu xây dựng mỗi Thôn có những mô hình kiểu mẫu, như đoạn đường kiểu mẫu, vườn mẫu, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân;

       Đặc biệt, các thôn đã xây dựng kế hoạch chi tiết để tập trung thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân. Các thôn tổ chức huy động nguồn lực để nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa, cổng chào, khu thể thao; hệ thống thoát nước; xây dựng mới hệ thống tường rào, nhân dân các thôn đang tích cực chỉnh trang nhà cửa, thường xuyên quét dọn đường làng ngõ xóm sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, đường hoa cây cảnh…. Chính những việc làm thiết thực đó đã tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

       Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn về vật chất và tinh thần, an ninh trật tự ngày càng ổn định, môi trường ngày càng sạch đẹp, tình đoàn kết trong nhân dân ngày càng bền vững, mọi người, mọi nhà ấm no, hạnh phúc.

       Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc chỉnh trang nhà của, sửa và xây mới tường rào, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, thực hiện sản xuất theo quy hoạch, xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp, tổ chức các hoạt động TDTT, thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống mới…vv, đây là những điều kiện cần thiết, là mục tiêu để xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu và là yêu cầu thiết yếu cho cuộc sống hiện đại của mỗi người và cũng của mong muốn của nhân dân xã nhà trong những năm tiếp theo. BCĐ xây dựng xã kiểu mẫu kêu gọi mỗi người dân với trách nhiệm mình vì cộng đồng và của bản thân mình hãy luôn là người gương mẫu thực hiện tốt các công việc, phong trào của địa phương. Phấn đấu xây dựng thành công thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần đưa Phú Lộc đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024.

BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU XÃ PHÚ LỘC

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa