Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ LỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH CỦA BTV HUYỆN UỶ HẬU LỘC VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII

Sáng ngày 28/02/2024, Đảng ủy xã Phú Lộc tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII.

       Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã; các đồng chí Trưởng, phó các Đoàn thể chính trị-xã hội; Trưởng Công an xã, CHT Ban Chỉ huy Quân sự xã; Bí thư các Chi bộ và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

       Tại hội nghị, đồng chí Trần Nguyên Văn – PBT.TT Đảng uỷ đã thông qua Quyết định số 570 – QĐ/HU của BTV Huyện uỷ Hậu Lộc về việc chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức vụ Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Lộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                                          

                                               ( Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ - chi bộ Công an, Quân sự trao tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Ngọc Thành - HUV - BT. Đảng uỷ)

       Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – HUV – BT.Đảng uỷ xã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ các nội dung, quan điểm của nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, từ đó cổ vũ động viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các Nghị quyết đề ra.

       Tại hội nghị các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy đã lần lượt quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết, chỉ thị, các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/02/2024 của Đảng ủy xã Phú Lộc; Chỉ thị số 27-NQ/TW, 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/02/2024 của Đảng ủy xã Phú Lộc; Nghị quyết số 46-NQ/TW, 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 24/02/2024 của Đảng ủy xã Phú Lộc; Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/02/2024 của Đảng ủy xã Phú Lộc.

       Sau khi được quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII, các đại biểu đều hoàn toàn thống nhất với các nội dung mà các đồng chí trong BTV Đảng ủy triển khai.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – HUV – BT.Đảng uỷ xã một lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của các nội dung được triển khai tại hội nghị. Trên cơ sở nội dung đã triển khai, đề nghị UBND xã, UBMTTQ và các đoàn thể, các cấp ủy chi bộ tiếp tục triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường khối đại đoàn kết dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi trong các nội dung đề ra tại nghị quyết.

Ban Văn hoá thông tin

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa