Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
XÃ PHÚ LỘC RA QUÂN TỔNG DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Nhằm tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp và đảm bảo an toàn sức khoẻ cho nhân dân. Từ sáng ngày 29 – 31/03/2024 Đảng uỷ - UBND xã phát động MTTQ, các ngành đoàn thể tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư và ngoài đồng ruộng, khu vực các công sở, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, xử lý rác thải thu hút hàng nghìn người tham gia,hàng chục km đường liên xã,liên thôn,nội thôn ,nội đồng và khuôn viên cơ quan, đơn vị được tổng dọn phát quang sạch đẹp.

       Nhằm tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp và đảm bảo an toàn sức khoẻ cho nhân dân. Từ sáng ngày 29 – 31/03/2024 Đảng uỷ - UBND xã phát động MTTQ, các ngành đoàn thể tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư và ngoài đồng ruộng, khu vực các công sở, chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, xử lý rác thải thu hút hàng nghìn người tham gia,hàng chục km đường liên xã,liên thôn,nội thôn ,nội đồng và khuôn viên cơ quan, đơn vị được tổng dọn phát quang sạch đẹp.

       UBND xã xin biểu dương tinh thần trách nhiệm của Cán bộ, Nhân dân, công chức, viên chức và các em học sinh trong toàn xã, đã tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, đảm bảo sức khoẻ cho Nhân dân

       Trong thời gian tới, UBND xã đề nghị cấp uỷ chi bộ của các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường để kịp thời nhắc nhở các hộ không nên để phế phẩm nông nghiệp trên đường làm mất ATTGT, ảnh hưởng đến vệ sinh nơi công cộng. Đặc biệt sau khi bơm thuốc xong phải thu gom vỏ bao TBVT đúng nơi quy định.

       Phong trào ra quân dọn vệ sinh môi trường được UBND xã Phú Lộc phát động nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sống xanh-sạch-đẹp, an toàn tạo sự chuyển biến tích cực về cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, ngăn chặn tình trạng xả rác, vứt rác không đúng quy định trên địa bàn. Đồng thời, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng huyện Nông thôn mới, thôn, xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

       Một số hình ảnh:

                  

              

              

              

Ban văn hoá thông tin

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHÚ LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Bùi Hải Hưng - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Phú Lộc - Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912378936

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa